parkovsko navodnjavanje, kap po kap

 
HOME ::
 
 
 

Rasprskivač

S-Mark II
Vibrirajući rasprskivač sa vibrirajućom ručicom

S-Mark II, rasprskivac

Primena:

• Za kulture zeleni na otvorenim terenima i za zalivanje ukrasnih biljaka

Karakteristike:

• Ugao izbacivanja vode za zalivanje je: 240°
• Dobija se sa glavama za jednosmerno i dvosmernom izbacivanje vode.
• Duvaljke na glavama za izbacivanje vode se razlikuju po bojama.
• Na glavi za izbacivanje vode postoji i telo koje reguliše izbacivanje a pravi se od veštačkog gumiranog materijala. Opruga je od jakog legiranog čelika.
• S-Mark II je najsavremeniji rasprskivač koji garantuje kvalitetno zalivanje na otvorenim terenima.

Tehnički podaci:

• Količina vode za zalivanje: 11,9-90 l/min
• Priključak 3" spoljnim navojem
• Prečnik prskanja:24,2 do 34,7 m

Sektorski rasprskivač

Sektorski rasprskivac za navodnjavanje

 

Tehnički podaci:

• Količina vode za zalivanje: 11-20 l/min
• Priključak 1/2" spoljnim navojem
• Prečnik prskanja:10 do 20m